Wyszukiwarka
Losowy produkt
Najnowszy produkt

Regulamin

Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy firmy April, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.april.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.april.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez www.april.com.pl na stronach sklepu internetowego.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia firma April zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Dostarczenie towaru następuje w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
 6. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 7. Jeżeli zamawiający nie odbierze zamówionej przesyłki pomimo wizty kuriera, zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizowania kolejnych zamówień od tej osoby.
 8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je firma April, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na firmę April

Reklamacje

 1. W przypadku gdy opakowanie posiada oznaki uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą  FPU April.
 3. Wysłanie zwrotu do firmy April odbywa się na koszt zwracającego.
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.
 5. Sklep zwraca kwotę odpowiadającą cenie zwróconego produktu (po odliczeniu kosztów wysłania towaru do Klienta) na wskazane konto bankowe.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.